Użyteczne linki

Przedstawiamy Państwu adresy stron internetowych organizacji i instytucji zwi±zanych z diagnostyk± laboratoryjn± oraz organizatorów kontroli zewn±trz laboratoryjnych w Polsce i Europie

Centralny O¶rodek Badań Jako¶ci w Diagnostyce Laboratoryjnej
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Polskie Centum Akredytacji

International Laboratory Accreditation Cooperation
Clinical and Laboratory Standards Institute
European Committee for External Quality Assurance
Centres for Disease Control and Prevention
College of American Pathologists
Westgard QC

Labquality
United Kingdom National External Quality Assessment Service

Wales External Quality Assessment Scheme

Institut fur Standardisierung und Dokumentation im medicinischen Laboratorium E.V.
Irish EQA scheme
Norsk Kvalitetstarbedring av laboratorievirksamhet utenfor sykehus
Quality Control Center Switzerland
Dutch Foundation for Quality Asessment in Clinical Laboratories