Założenia teoretyczne
Instrukcja postępowania
Użyteczne informacje
Warto¶ci dopuszczalnego błędu całkowitego
Najczę¶ciej zadawane pytania
Oferta

StandLab IQs - oferta

Obecnie system IQs obejmuje następuj±ce działy analityki medycznej z parametrami:

Biochemia

ALAT  ASAT  Albumina Alkaliczna Fosfataza
 Alfa amylaza  Amylaza Trzustkowa  Białko całkowite  Bilirubina całkowita
Bilirubina bezpo¶rednia Chlorki Cholesterol Cholinesteraza
Etanol Fosfor Glukoza GGTP
Alfa HBDH HDL Cholesterol CK NAC CK MB
Kreatynina Kwas moczowy Kwa¶na Fosfataza LDH
LDL Cholesterol  Lipaza  Magnez  Mocznik
 Potas  Sód  Triglicerydy Wapń
 Żelazo      

Hematologia

Leukocyty/  Perox Erytrocyty Hemoglobina Hematokryt
MCV MCH MCHC RDW
Płytki krwi MPV Granulocyty

Neutrofile

Mono/MID Monocyty Limfocyty Bazofile
Eozynofile Retikulocyty 

Koagulologia 

Czas protrombinowy/ PT INR

Czas Kaolinowo-Kefalinowy

Fibrynogen

Antytrombina III

Białko C

D-Dimery

Białka

Antystreptolizyna O

Apolipoptoteina A1

Apolipoproteina

Białko C-reaktywne

CRP-hs

Czynnik Reumatoidalny

Dopełniacz C3c

Dopełniacz C4

HbA1c

IgA

IgG

IgM

Lipoproteina (a)

Mikroalbumina

Mioglobina

Transferyna

   

RKZ

Ca++ Cl- H+ K+
Li+ Na+ pH pO2
pCO2 sO2 Bilirubina Glukoza
Mleczany Hemoglobina FCOHb FHbF
FMetHb FO2Hb    

Immunodiagnostyka

AFP BR-MA (CA 15-3) CA 72-4 CEA
 Cyfra  DHEA-S  Estradiol  Ferrytyna
 FSH  GI-MA (CA-19-9)  HCG-Beta  Immunoglobulina E
 Insulina Kortyzol Kwas Foliowy  LH
 NSE  OM-MA (CA 125)  Progesteron  Prolaktyna
 PSA całkowite  PSA wolne  SHBG T-uptake
 T3 T3 wolne T4  T4 wolne
 Testosteron Troponina T  TSH TSH ultraczułe
 Tyreoglobulina Witamina B12     

Metale ciężkie

Kadm

Ołów